reede, 30. märts 2018

NÄE, PAKSUS METSAS SÜGAVAL

Saksa rahvamängu ainetel
Mängu juhendaja: Irina Vedom
Mängijad: Tallinna Unistuse Lasteaed
ETTEVALMISTUS: Mängijad seisavad ringis kätest kinni. Juhtmängija valitakse liisusalmiga, kes läheb ringi keskele.

MÄNGU KÄIK:  Ring liigub kõnnisammudega paremale, juhtmängija ringi sees matkib mõne looma liikumist (kõnnib taarudes nagu karu, hiilib nagu rebane, hüpleb nagu jänes jne).  Sõnade: "Mõista kes ta on?" lõppedes jääb ring seisma ja juhtmängija astub kellegi ette. See laps, kelle ette JM seisma jääb, peab selge häälega ütlema, millist looma näidati, matkiti. Kui vastus õige, saab temast uus JM. 
Võib mängida ka nii, et juhtmängija ei lähegi kellegi juurde, vaid lapsed kordamööda vastavad, mis loom see oli, või juhtmängija ise ütleb, kes peab arvama.  
Kui lastel loomad veel selged ei ole, siis võib loomade liikumise asemel kasutada hoopiski fotosid loomadest. Juhtmängija näitab siis sellele lapsele loomapilti. Samuti võib mängus kasutada ka loomade käpiknukke.

Sõnad: Näe, paksus metsas sügaval üks loomakene kõnnib (elab) seal. Mõista, kes see on? 

Allikas: “Kaks sammu sissepoole” Autor Meeme Liivak Kirjastus Talmar & Põhi. 2000.a

teisipäev, 27. märts 2018

TASKURÄTIKUMÄNG

Mäng jõudis Eestisse Hispaania õpetajate kaudu
Mängu juhendaja: Kertu Mellikov
Mängijad: Tallinna Lepatriinu Lasteaed


ETTEVALMISTUS: Mänguks on vajalikud rätikud. Mängu eesmärk: olla esimene 
taskurätiku krabaja kui hüütakse sinu number. Lapsed jagatakse 2 võrdsesse 
gruppi ja igale mängijale antakse number. Vastasvõistkonna mängijatel peavad
olema samad numbrid Näit: tüdrukute võistkonnal on nr-id 1 st 8 ni ja poiste 

võiskonnal samuti 1 st 8ni.

MÄNGU KÄIK: võiskonnad joonduvad vastakuti, taskurätik on nende vahel, keskel.
“Mängujuht” hüüab juhuslikult numbreid. Mängijad kelle numbrid on välja hüütud,
jooksevad keskele ja püüavad kumbki krahmata esimesena taskurätikut. Selle
võistkonna mängija kellel õnnestub esimesena taskurätik krahmata saab punkti.


esmaspäev, 26. märts 2018

KASS JA HIIR 2

 CAT AND MOUSE 2

Eesti rahvamäng Pilistverest / Estonian national game
Lühendatud versioon/Abbreviated version
Mängu juhendaja: Eve Saare
Mängijad: Aruküla Mänguring

ETTEVALMISTUS: lapsed seisavad ringjoonel kätest kinni. Ringi sisse on valitud 
hiir ja ringist väljapoole kass. 

OLULINE REEGEL: Üles tõstetud käte alt jooksevad läbi nii kass kui hiir (aida alune 
on nii suurte vahedega, et ka kass mahub läbi) kassi tuleb õpetada kaval olema, 
et ta ainult hiire sabas ei jookseks ja hiirt samuti, et ta kavalalt õigel hetkel oskaks
käte vahelt läbi pugeda.


MÄNGU KÄIK: Mängijad liiguvad üksteisel kätest kinni hoides ringjoonel päripäeva ja
laulavad. Kass valmistub hiirt kinni püüdma. Kui laul lõppeb, siis lause lõpusõnal 
"ALTA" tõstavad kõik ringjoonel käed üles väravateks. Kass hakkab hiirt taga ajama.
Laste tähelepanu tuleb juhtida võimalusele väravate alt ehk ringi seest läbi joosta.
Kui hiir käes, valitakse uued kass ja hiir. Seda võivad öelda praegused kass ja hiir või 
loosida liisusalmiga


SÕNAD:
:,: Meil oli kaval kassikene :,:
:,: hiirekera intsukene :,:
:,: püüdis hiired aida alta :,:Allikas: Pärimuslikud laulumängud lastele. Koostanud Janne Suits  Kirjastus MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. 2014

pühapäev, 25. märts 2018

PIMESIKK

Blindfold


Tuntud paljudes maades / Known in many countries
Mängu juhendajad: Epp Narusberg ja Ester Aruksaar
Mängijad: Tartu Lasteaed Piilupesa
ETTEVALMISTUS: Mängijad seisavad ringjoonel. Liisusalmiga valitakse pimesikk
kellel seotakse silmad kinni. Mängijaid võib olla piiramatu arv.

MÄNGU KÄIK: Pimesikku keerutatakse paar korda ringiratast ja seejärel hakkab ta teisi mängijaid otsima/püüdma. Ülejäänud mängijad liiguvad ühelt kohalt teisele, ise püüdes võimalikult vagusi olla. Kui pimesikk kedagi kätte saab, siis see ongi järgmine pimesikk. Mäng algab jälle otsast peale.Allikas:  “Eesti rahvamänge” A.Kalamees Kirjastus Eesti Raamat 1973

pühapäev, 18. märts 2018

NUUSTIKUMÄNG


Eesti rahvamäng, Rae / Estonian national game
Mängu juhendaja: Eve Saare
Mängijad: Aruküla MänguringETTEVALMISTUS: Lapsed seisavad ringjoonel või istuvad toolidel, mis on asetatud
ringikujuliselt. Seistes hoitakse käsi enda ees peopesad ülespoole. Istudes toetatakse
käed põlvedele peopesad ülespoole. Keskelolija seisab ringi keskel, käes nuustik,
mis võib olla tehtud õlgedest aga võib kasutada ka kokku seotud rätikut, salli,
pesunuustikut jne

MÄNGU KÄIK: Kõik mängijad hoiavad oma käsi ees, keskelolija püüab ootamatult
lüüa mängijale nuustikuga vastu pihkusid. Ringil olev mängija peab kiiresti reageerima
ning peopesad selja taha peitma. Kes saab pihta, vahetab koha ringi sees oleva
mängijaga.


Allikas:  “Eesti rahvamänge” A.Kalamees Kirjastus Eesti Raamat 1973

kolmapäev, 14. märts 2018

PEETRIL ON ÜKS HAAMER

Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Reeli Meiel
Filmis ja monteeris Eve Saare
Mängijad: Pirita Kose Lasteaed


ETTEVALMISTUS: Mängijad istuvad või seisavad ringjoonel, ühes viirus, kolonnis või läbisegi.

MÄNGU KÄIK: Mängujuht laulab ees ja kõik teevad tema liigutusi kaasa.
1. rusikas parema käega lüüakse rütmi vastu paremat põlve
2. lisandub rusikas vasak käsi ja lüüakse rütmi vastu paremat ja vasakut põlve
3. lisandub parem jalg
4. lisandub vasak jalg
5. lisandub peanoogutus ette

Kõke tehakse lõpuks üheaegselt

SÕNAD:

1. Peetril on üks haamer, üks haamer, üks haamer.
Peetril on on üks haamer, siis on äkki kaks.

2. Peetril on kaks haamrit, kaks haamrit, kaks haamrit.
Peetril on on kaks haamrit, siis on äkki kolm.

3. Peetril on kolm haamrit, kolm haamrit, kolm haamrit.
Peetril on on kolm haamrit, siis on äkki neli.

4. Peetril on neli haamrit, neli haamrit, neli haamrit.
Peetril on on neli haamrit, siis on äkki viis.

5. Peetril on viis haamrit, viis haamrit, viis haamrit
Peetril on on viis haamrit, siis ei ole ühtegi.


laupäev, 3. märts 2018

SA VÕTA SIIT SEE ASI JA ANNA EDASI

Take this thing from here and give it away


Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendajad: Helina Raud ja Reelika Vendonen
Mängijad: Tallinna Lastead Laagna Rukkilill
ETTEVALMISTUS: Mängijad istuvad põlvili ringis maas ja võtavad jalast ühe kinga, mille asetavad
enda ette maha. Mänguvahendiks võib olla ka mõni mänguasi, kuubik, kinnas,
müts, plastikust tass,
kivi, käbi jne.

MÄNGU KÄIK: Üheskoos, laulu rütmis hakatakse eset järgmise mängija ette tõstma.
Kõik teevad seda üheaegselt. Laulusalmi jooksul jõuab edasi anda kolm eset. Iga mängija ette
pannakse ese maha sõnade "asi", "edasi" ja "teen" ajal.
1. Esimese laulurea sõna "siit" ajal pannakse ese uue mängija ette maha.
Sõna "asi" ajal võetakse juba enda eest uus ese
2. Teise laulurea sõna "e-da-si" esimese kahe silbi ajal pannakse ese uue mängija ette maha ja
kolmanda silbi "si" ja sõnade "sa võta" ajal võetakse enda eest juba uus ese
3. Kolmanda laulurea laulurea sõna "asi" ajal pannakse ese uue mängija ette maha.
4. tehakse esemega edasi-tagasi liigutust:
Sõnade "tee mis" ajal toetatakse ese korraks uue omaniku ette maha.
Sõna "mina" ajal toetatakse ese korraks taas enda ette maha ja sõna "teen" ajal pannakse
ese lõplikult uue omaniku ette maha.


Nii lauldakse ikka ja jälle ja kui laul ning esemete edasiandmine läheb juba ladusalt, kiirendatakse
tempot.

SÕNAD: Sa võta siit see asi,
anna edasi.
Sa võta siit see asi
ja tee mis mina teen.

WORDS:
You get this thing from here
pass on.
You get this thing from here
and do what I do.


Allikas: Pärimuslikud laulumängud lastele. Koostanud Janne Suits  Kirjastus MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. 2014