laupäev, 3. märts 2018

SA VÕTA SIIT SEE ASI JA ANNA EDASI

Take this thing from here and give it away


Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendajad: Helina Raud ja Reelika Vendonen
Mängijad: Tallinna Lastead Laagna Rukkilill
ETTEVALMISTUS: Mängijad istuvad põlvili ringis maas ja võtavad jalast ühe kinga, mille asetavad
enda ette maha. Mänguvahendiks võib olla ka mõni mänguasi, kuubik, kinnas,
müts, plastikust tass,
kivi, käbi jne.

MÄNGU KÄIK: Üheskoos, laulu rütmis hakatakse eset järgmise mängija ette tõstma.
Kõik teevad seda üheaegselt. Laulusalmi jooksul jõuab edasi anda kolm eset. Iga mängija ette
pannakse ese maha sõnade "asi", "edasi" ja "teen" ajal.
1. Esimese laulurea sõna "siit" ajal pannakse ese uue mängija ette maha.
Sõna "asi" ajal võetakse juba enda eest uus ese
2. Teise laulurea sõna "e-da-si" esimese kahe silbi ajal pannakse ese uue mängija ette maha ja
kolmanda silbi "si" ja sõnade "sa võta" ajal võetakse enda eest juba uus ese
3. Kolmanda laulurea laulurea sõna "asi" ajal pannakse ese uue mängija ette maha.
4. tehakse esemega edasi-tagasi liigutust:
Sõnade "tee mis" ajal toetatakse ese korraks uue omaniku ette maha.
Sõna "mina" ajal toetatakse ese korraks taas enda ette maha ja sõna "teen" ajal pannakse
ese lõplikult uue omaniku ette maha.


Nii lauldakse ikka ja jälle ja kui laul ning esemete edasiandmine läheb juba ladusalt, kiirendatakse
tempot.

SÕNAD: Sa võta siit see asi,
anna edasi.
Sa võta siit see asi
ja tee mis mina teen.

WORDS:
You get this thing from here
pass on.
You get this thing from here
and do what I do.


Allikas: Pärimuslikud laulumängud lastele. Koostanud Janne Suits  Kirjastus MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. 2014