esmaspäev, 27. november 2017

KEVADELE

In Spring

Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Reeli Meiel
Mängijad: Pirita Kose Lasteaed Maasika rühm
Filmis ja video monteeris: Eve Saare
 


ETTEVALMISTUS: lapsed on jagatud paaridesse. Lapsed seisavad ringjoonel nägudega vastakuti, tüdrukud seljaga ringi sisse. Paarilised hoiavad vastastikku kätest kinni.

MÄNGU KÄIK: Laulu salmi ajal lapsed hüplevad kord paremal ja kord vasakul jalal 8 takti, teevad käteplaksu ja keerutavad käevangus ühe ringi päripäeva ja teise ringi vastupäeva. Välimisel ringil olevad lapsed liiguvad järgmise lapse ette. Sisemise ringi lapsed jäävad paigale. Ja algab otsast peale.


SÕNAD: 
1. salm:
Juba linnukesed väljas laulavad,

kenad kasekesed kingul kohavad.
Lumi on ju ära suland, talvekülm on mööda läind;
lapsed, kes kui vangis eland pole ammu murul käind.

2. salm:
Orus ojakene voolab vulinal,

hõbepilvekene heljub taeva all.
Minnid, Mannid, Jukud, Tõnnid hüppavad nüüd rõõmuväes. 
Möödas kurvad talvetunnid,kena kevade on käes.