laupäev, 23. detsember 2017

VÄRAVAMÄNG

Gate game

Eesti rahvamäng  Raplast / Estonian national game
Mängu juhendaja: Liina Mikk
Mängijad: Lasteaed Päikene Päikeseratta rühm, 5-6 aastased


Viirgudega mänguvariandi loonud Janne Suits

ETTEVALMISTUS: Lapsed jagatakse kahte viirgu teineteisest vähemalt 8 kõnnisammu kaugusele. Mõlemast viirust valitakse üks mängija, kes peab laulu lõppedes vastasviirust läbi jooksma. Valida võib salaja, nii et teine viirg ei tea, kuid valida võib ka avalikult.

MÄNGU KÄIK: lauldes liigub esimene viirg teise viiruni 8 kõnnisammu ja samapalju tagasi. Sama kordab teine viirg uue värsi ajal. Nii kordamööda lauldakse laul lõpuni. Siis jookseb valitud mängija oma viirust välja ja püüab vastasviirust läbi pugeda. Samal ajal püüavad selles viirus olijad teda takistada. Uueks jooksjaks jääb see, kelle parema käe alt jooksja läbi puges.

SÕNAD:


:`: Meie tahme läbi minna, :`:    juldsest, kuldsest väravast.
:`: Meie värav katki, :`:              juldne, kuldne värava.
:`: Meie tahme parandada, :`:    juldse, kuldse värava.
:`: Kellega te parandate, :`:       juldse, kuldse värava?
:`: Sinisete sammetiga, :`:         juldse, kuldse värava.
:`: Veli mingu Riia taha, :`:        juldsest, kuldsest väravast.
:`: Teine mingu Pärnu taha, :`:   juldsest, kuldsest väravast.Allikas: "Pärimuslikud laulumängud lastele". Koostanud: Janne Suits Väljaandja: Eesti Pärimusmuusika Keskus. Viljandi 2014