neljapäev, 11. jaanuar 2018

KES AIAS?

Who is in the garden?

Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Marit Bauer
Mängijad: Saku Lasteaed Päikesekild


ETTEVALMISTUS: Lapsed kogunevad ringjoonele. Üks laps valitakse ringi sisse.

MÄNGU KÄIK: 
Laulu saatel kõnnivad lapsed ringjoonel kätest kinni hoides päripäeva. 
Ringi sees olev laps seisab või kõnnib ringi sees vastupäeva. 
Laulusõnade "Otsi üles õunake" lõpus jäävad lapsed seisma ja ringi sees olev laps 
hakkab käte alt läbi kõndima. Sõnade "Poe peitu põõsasse" ajal valib ta kellegi ja 
lükkab ta ringi sisse uueks õunakeseks.
Mäng algab otsast peale.

LAULUSÕNAD

Kes aiaskes aias, mesilane aias. 
Mis nimi, mis nimi, .... tema nimi. 
Käi läbi, käi läbi, käi läbi roosipõõsaste 
ja otsi kohta, kus saad 
ja lükka teine sisse


IN ENGLISH
Who in the garden, in the garden, bee in the garden.
What name, name, .... his name.
Go through, go through, go through the rosewood
and look for the place where you can

and push the second in