reede, 5. jaanuar 2018

ÕUNAKE

Apple / The apple is walking in the garden

Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Erika Rausberg
Mängijad: Saku Lasteaed Päikesekild


ETTEVALMISTUS: Lapsed kogunevad ringjoonele. Üks laps valitakse ringi sisse, 
kellest saab "Õunake".

MÄNGU KÄIK: Laulu saatel lapsed kõnnivad ringjoonel kätest kinni hoides päripäeva. 
Ringi sees olev laps seisab või kõnnib ringi sees vastupäeva. 
Laulusõnade "Otsi üles õunake" lõpus jäävad lapsed seisma ja ringi sees olev laps 
hakkab käte alt läbi kõndima. Sõnade "Poe peitu põõsasse" ajal valib ta kellegi ja 
lükkab ta ringi sisse uueks õunakeseks.
Mäng algab otsast peale.

LAULUSÕNAD:

Aias kõnnib lapsuke, lapsuke kui õunake,
tipa-tapa lapsuke, otsi üles õunake.
Veere, veere õunake, veere hästi kaugele,
veere, veere õunake, poe peitu põõsasse.