esmaspäev, 5. veebruar 2018

ÄTSEMÄNG


Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Merylin Soots
Mängijad: Haapsalu Lasteaed Tõruke


ETTEVALMISTUS: Mängijad kogunevad ringjoonele kätest kinni. Ringi sisse
valitakse üksik mängija, "ilus ätse, kena ätse"

MÄNGU KÄIK: Laulu saatel mängijad liiguvad üksteisel käest kinni hoides jooksusammul päkkadel päripäeva, üks mängija, "ilus ätse, kena ätse" liigub ringi keskel vastupäeva. Sõnadega „Siia kohta mina võtan mulgu“- lahutab ringi sees olija - "ilus ätse, kena ätse", kahe mängija käed ja läheb ringist välja. Ring jääb seisma. Üksik mängija hakkab päripäeva jooksma ümber seisva ringi. Kui laulu alustatakse otsast, hakkab ring uuesti liikuma. Üksik seisab väljaspool ringi ja vaatab. Sõnadega „Siia kohta mina võtan mulgu“ tõmbab ta kaks mängijat kättpidi ringist endaga kaasa jooksma. Ring peatub. Laulu lõppedes jäävad väljas olijad käest kinni hoides seisma, kuna ring alustab joostes laulu otsast peale. Sama tegevus kordub, kuni sisse jääb üks ainus mängija, „kena ätse“, ning tema ümber on moodustatud uus ring. Sellega on mäng lõppenud või alustatakse seda uue keskel olijaga uuesti.

SÕNAD:

Tink-tink-tink tille-rille,
tan`k-tan`k-tan`k tale ralle!
Siin sees oli ilus ätse,
ilus ätse, kena ätse.
Seda ätset tahaks näha saada,
mida karva ätse kasvab.
Siest siiruviiruline,
pialt kullakeeruline,
ümbert hõbeveeruline,
alt vasevaruline.

Siia kohta mina võtan mulgu,
võtan mulgu, jätan augu,
kus mullu oln mulku,
ja ammu oln auku,
vana aed oli varisenud,
kaks kivi oli kahju teinud,
must siga oli sisse läinud,
vana emis oli põrsad teinud.

Allikas: Pärimuslikud laulumängud lastele. Koostanud Janne Suits  Kirjastus MTÜ Eesti Pärimusmuusika Keskus. 2014