Esmaspäev, 5. veebruar 2018

TINNA

Eesti rahvamäng, tants / Estonian national game, dance
Mängu juhendajad: Eda Arulaid, Helle Imme, Piret Väljaots, Kairi Pihlak.
Mängijad: Kurtna Kooli Lasteaed
Laulumängu on kohandanud lastele Eda Arulaid

“Toredam tants Tinna” on samanimelise vana eesti laulumängu ainetel loodud laste laulumäng, mida õpetaja saab kohandada vastavalt oma vajadustele ja seega sobib ta ühismänguks juba alates 2. eluaastast ning vanusepiiri polegi. Mängimisel on abiks laulusõnad, milledest lähtudes toimuvad ka tegevused.

ETTEVALMISTUS: Mängus osaleb vaba arv paare.
MÄNGU KÄIK: Mäng algab paarilise leidmisest, kellega tullakse suurde ringi, jäädes kõrvuti seisma, näoga ringi sisse. Ringjoonel ühendatakse käed ka kõrvalpaarilise käega.
Moodustub üks suur tore sõbralik ring.

1.Salm: KÕIGE TOREDAM TANTS ON TINNA, SEDA TANTSITAKSE NÕNNA: Tegevus: Ringisolijad, alustades vasaku jalaga liiguvad 8- galopisammuga päripäeva.
Refrään: SAMM ETTE, SAMM TAHA JA KÜKAKILE MAHA Tegevus:
SAMM ETTE - kõik ringisolijad astuvad sammu ringi keskme poole ja toovad vaba jala tugijala juurde; SAMM TAHA – kõik ringisolijad astuvad sammu tagasi algsele kohale ja toovad vaba jala tugijala juurde. JA KÜKAKILE – kogu suur ring laskub poolkükki MAHA - kõik tõusvad taas püsti.

2. Salm: ÜKS KOER LÄKS ÜLE SILLA, TEMA SABA TEGI TILLA –TILLA. Ref.: Korratakse 1. salmi ja refrääni tegevust. 3.Salm: KÕIGE AEGLASEM LOOM ON TIGU, TAL LEIDUB MITMEID VIGU: Tegevus: Ring liihub 8- külgsammuga ( samm-juurde) vastupäeva, e. tuldud teed tagasi. Ref: Kordub 1. ja 2. salmile järgnenud refrääni tegevus. 4.Salm: KÕIGE VÄGEVAM VEND ON KARU, TEDA KALLISTADA MARU. Tegevus:
KÕIGE VÄGEVAM - Paarilised pöörduvad vastakuti, e. näoga teineteise poole ja astuvad külg ees sammu ringist väljapoole VEND ON - tuuakse teine jalg sammu astunud jala kõrvale ja tehakse samal ajal ülal käteplaks. KARU - paarilised astuvad külg ees samm – juurde tagasi ringi kesme suunas, avades samal ajal ülal plaksuteinud käed ( nagu imestades, et kas tõesti?) TEDA KALLISTADA MARU Tegevus: Kallistatake oma paarilist ja samal ajal pöördutakse 1/ 4 pööret nii, et tantsijad jäävad üks seljaga rigi sisse teine rinist välja. Ref. SAMM ETTE -astutakse paarilise poole SAMM TAHA- astutakse tagasi JA KÜKAKILE MAHA – tehakse poolkükk olles näoga paarilise poole. 5. Salm: Korduvad 1. salmi sõnad, kuid: Tegevus: Paarilised võtavad süldvõtte ja liiguvad 8- galopisammuga mööda ringjoont päripäeva. Ref.: SAMM ETTE - süldvõtet ei vabastata kuid astutakse samm ette - juurde, paarilise poole., SAMM TAHA - astutakse samm tagasi – juurde. JA KÜKAKILE MAHA – tehakse paarilisega kätest kinni hoides poolkükk.