reede, 2. veebruar 2018

ŽUUŽI RONG

Who wants to ride by train Žuuži?


Ungari rahvamäng / Hungarian national game
Mängu juhendaja: Reeli Meiel
Filmis ja moteeris Eve Saare
Mängijad: Pirita Kose Lasteaia Sipsiku rühma lapsed
ETTEVALMISTUS: Mängijad seisavad ringis või kahes viirus, juhtmängijad on keskel 
või kahe viiru vahel

MÄNGU KÄIK: Lapsed seisavad viirul ja plaksutavad liikujatele kaasa. Või ringjoonel 
olevad lapsed liiguvad kätest kinni kõnnisammudega vastupäeva. Juhtmängijad 
(vedurid) imiteerivad veduri liikumist, tehes kõverdatud kätega ringjaid liigutusi. Sõnade
lõppedes jäävad juhtmängijad kellegi ette seisma. Ka ring või viirg seisab ja kokku 
saanud paarilised teevad kaarega kutsuva liigutuse algul parema käega, siis vasaku 
käega ja seejärel mõlema käega ning vedur keerab hüppega kutsutule selja. Kutsutu 
võtab nüüd eesoleva õlgadest kinni ja sõidab kaasa.
Kõik kordub algusest peale. Iga kord liitub uus mängija ja pikas sabas viimane saab 
veduriks.

Allikas: “Kaks sammu sissepoole” Autor Meeme Liivak Kirjastus Talmar & Põhi. 2000.a