esmaspäev, 26. veebruar 2018

LÕBUS MÖLDER

Funny miller


Eesti rahvamäng / Estonian national game
Mängu juhendaja: Kristi Mägi
Mängijad: Rakvere Rohuaia lasteaed, Pihlamarja rühm
ETTEVALMISTUS: Paarilised seisavad ringjoonel kõrvuti kätest kinni, poiss ringi sees ja 
tüdruk väljaspool


MÄNGU KÄIK: Laulu saatel liigutakse kõnnisammul 8 sammu vastupäeva, seejärel 
pöörduvad paarilised nägudega vastamisi (rinnuti) ja liigutakse 7 galoppsammu vastupäeva. 
Liikumine lõpetatakse ummishüppega. Jäädakse seisma ja puudutatakse partneri paremat 
ja siis vasakut kätt, juskui käelabasid üksteise peale ladudes. Seejärel astub tüdruk 
külgsammu paremale ja poiss teeb kaks püstplaksu. Järgmisel taktil astub poiss 
2 külgsammu vasakule ja tüdruk teeb kaks püstplaksu. Kohtutakse uue paarilisega, 
ühendatakse käed ja tants algab otsast peale.

SÕNAD JA TEGEVUS:

* LÕBUS MEIE MÖLDER, ÜKS VESKI ON TAL.
Alustades välimise jalaga, liigutakse kaheksa kõnnisammuga mööda ringjoont vastupäeva.
* TUULEKENE, AITA JAHVATA! Paarilised pöörduvad rinnati ja tantsivad seitse galoppi vastupäeva. Liikumine lõpetatakse väikese ummishüppega. 
* PAREM KÄSI KOTIS hakatakse vaheldumisi paremaid käelabasid teineteise peale laduma: tüdruk, poiss, tüdruk, poiss. 
* JA VASAK KOTI PEAL, Kordub eelnev tegevus, kuid nüüd laotakse vasakuid käsi. 
* PAREM RATAS EDASI Tüdrukud teevad kaks väikest kõrvalsammu paremale, poisid löövad samal ajal kolm püstiplaksu. 
* JA VASAK TAGASI.  Poisid astuvad kaks väikest kõrvalsammu paremale ja tüdrukud löövad kolm plaksu. Kohtutakse uue paarilisega, ühendatakse käed ja võetakse lähteasend. 


In English:  
Funny miller has got a mill. 
Wind, help us grind! 
Right hand in the bag 
And left on the bag,  
Right wheel forward 
And left back again.

Pairs stand next to each other and hold eachothers hands.
Starting with their outermost foot, move eight steps counterclockwise in a circle.
Pairs turn to face each other and dance seven gallops counterclockwise. 
The move ends with a small jump.
The dancers begin placing their right hands on top of eachother, alternating between girl, boy, girl, boy.
Previous movement repeats but now with the left hand.
Girls do two little steps to the right, at the same time boys clap their hands three times.
Boys do two little steps to the right and girls clap their hands three times.
Then the boy meets with a new dancer and takes her hand. 
Game starts again.


Allikas: “Kaks sammu sissepoole” Autor Meeme Liivak Kirjastus Talmar & Põhi. 2000.a